Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist meie ettevõtte WRIS AS kaudu reisiks täiendavaid reisiteenuseid, ei saa Te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral tagatud õigusi. Seetõttu ei vastuta meie ettevõte WRIS AS  kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.

Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõtte WRIS AS sama külastuse või sama ühendusevõtmise käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab ettevõtjal WRIS AS ELi õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta Teie temale tehtud maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.

Wris AS’il on Gar-Bo Försäkring AB tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega ( Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, Pronksi 12, Tallinn, e-post avaldus@komisjon.ee, tel 620 1920) ühendust võtta, kui WRIS AS maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.

Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui WRIS AS’iga sõlmitud lepinguid, mida saab täita vaatamata WRIS AS’i  maksevõimest tulenevale suutmatusele täita lepingust tulenevaid kohustusi.

Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse.