Reisikindlustus hüvitab reisil toimunud õnnetuste või ootamatu haigestumise tõttu tekkinud kulud. Reisikindlustus koosneb kolmest põhikindlustuskaitsest: meditsiiniabikindlustus, reisitõrkekindlustus ja pagasikindlustus. Reisikindlustust müüme kõikidele klientidele, kes on ostnud meilt reisiteenuse.

MEDITSIINIABIKINDLUSTUS – Tervisekindlustus ehk meditsiiniabikindlustus hüvitab kulutused haiglaravile ja haigalatranspordile juhul, kui kindlustatud isik satub välisriigis viibides õnnetusse või haigestub ootamatult. Krooniliste haiguste ägenemine on üldiselt välistatud.
Tervisekindlustuse poliisile võib valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, Salva kindlustus aktsepteerib ka erahaiglaid.
Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse – hüvitatakse tervisekindlustuse alusel COVID-19 haigestumise tõttu tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile). Samuti kaetakse lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 1500 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele.

REISITÕRKEKINDLUSTUS – hüvitab tekkida võivad kulud, kui reis jääb ära kas kindlustatud isiku või Tema lähisugulase haigestumise, raske õnnetuse või surma tõttu või kindlustatud isiku Eestis asuva vara kahjustumise tõttu. Lisaks on selle kindlustuskaitsega kindlustatud ka kindlustatud isiku sattumine liiklusõnnetusse ning transpordivahendite hilinemised näiteks tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu. Osad seltsid pakuvad lisaks ka reisitõrke lisakindlustuskaitset , mis hüvitab kahjud eelkõige erinevate vulkaanide tegevusest tingitud reisitõrke juhtumite korral, kuid lisaks eelnevale pakub kindlustuskaitset ka lennuplaani muudatuste, lennuvälja ummikute või lennuki ülebroneerimise suhtes. Kindlustuskaitse on seltside lõikes erinev!
Covid-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse – hüvitatakse kasutamata reisi maksumus juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine enne reisi Eestis ning reisimine on seega vastunäidustatud.

Reisitõrkekindlustus tuleks osta kindlasti juba siis, kui reisi broneeritakse, sest kindlustuskaitse jõustub 3-4 päeva pärast poliisi ostmist.  Eriti oluline on reisitõrkekindlustus nt sooduskampaania reisidel, mis on välja ostetud kaua aega enne reisi algust, ja reisidel, kus tuleb ette palju ümberistumisi.

PAGASIKINDLUSTUS – hüvitab kulud pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku ning hilinemise korral reisi sihtpunkti, kui transpordiettevõte on süüdi.

Kindlustuskaitse ei kehti Eesti Vabariigi territooriumil viibides. Reisikindlustus kehtib vastavalt kindlustatud isiku poolt valitud territooriumile Kehtivuspiirkonnaks võivad olla põhjamaad, Euroopa või kogu maailm.

Reisikindlustuse makse sõltub valitud reisi kehtivuspiirkonnast, reisi pikkusest, valitud kindlustuskaitse paketist, reisi eesmärgist ning reisijate vanusest ja arvust.

Wrisi lepinguline kindlustuspartner on Salva, tutvu Salva reisikindlustuse kõikide eelistega siin.