est  /  rus  / 

Tel. 612 9130 tellimus@wris.ee


Vormista endale reisikindlustus online'is

Reisikindlustus hüvitab reisil toimunud õnnetuste või ootamatu haigestumise tõttu tekkinud kulud. Reisikindlustus koosneb kolmest põhikindlustuskaitsest: meditsiiniabikindlustus, reisitõrkekindlustus ja pagasikindlustus. Reisikindlustust müüme kõikidele klientidele, kes on ostnud meilt reisiteenuse.

Meditsiiniabikindlustus – Tervisekindlustus ehk meditsiiniabikindlustus hüvitab kulutused haiglaravile ja haigalatranspordile juhul, kui kindlustatud isik satub välisriigis viibides õnnetusse või haigestub ootamatult. Krooniliste haiguste ägenemine on üldiselt välistatud.

Reisitõrkekindlustus – hüvitab tekkida võivad kulud, kui reis jääb ära kas kindlustatud isiku või Tema lähisugulase haigestumise, raske õnnetuse või surma tõttu või kindlustatud isiku Eestis asuva vara kahjustumise tõttu. Lisaks on selle kindlustuskaitsega kindlustatud ka kindlustatud isiku sattumine liiklusõnnetusse ning transpordivahendite hilinemised näiteks tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu. Osad seltsid pakuvad lisaks ka reisitõrke lisakindlustuskaitset , mis hüvitab kahjud eelkõige erinevate vulkaanide tegevusest tingitud reisitõrke juhtumite korral, kuid lisaks eelnevale pakub kindlustuskaitset ka lennuplaani muudatuste, lennuvälja ummikute või lennuki ülebroneerimise suhtes. Kindlustuskaitse on seltside lõikes erinev!

Reisitõrkekindlustus tuleks osta kindlasti juba siis, kui reisi broneeritakse, sest kindlustuskaitse jõustub 3-4 päeva pärast poliisi ostmist.  Eriti oluline on reisitõrkekindlustus nt sooduskampaania reisidel, mis on välja ostetud kaua aega enne reisi algust, ja reisidel, kus tuleb ette palju ümberistumisi.

Pagasikindlustus - hüvitab kulud pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku ning hilinemise korral reisi sihtpunkti, kui transpordiettevõte on süüdi.

Kindlustuskaitse ei kehti Eesti Vabariigi territooriumil viibides. Reisikindlustus kehtib vastavalt kindlustatud isiku poolt valitud territooriumile Kehtivuspiirkonnaks võivad olla põhjamaad, Euroopa või kogu maailm.

Reisikindlustuse makse sõltub valitud reisi kehtivuspiirkonnast, reisi pikkusest, valitud kindlustuskaitse paketist, reisi eesmärgist ning reisijate vanusest ja arvust.

Wrisi lepinguline kindlustuspartner  on Salva.

KINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED

SALVA KINDLUSTUSE AS-I REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

Ekstreemsete reiside puhuks soovitame ihi Bupa kindlustust, mis katab ka terrorismiaktide, loodusõnnetuste ning ekstreemsete spordialade harrastamisest (ainus välistus on motosport) tekkinud õnnetusjuhtumitest põhjustatud kulud. 
Ihi Bupa pakub parimat võimalikku tervisekindlustust piiramatu hüvitislimiidiga. Tervisekindlustusele on lisaks võimalik valida reisitõrke lisakindlustust, mis hüvitab ettemakstud reisikulutused reisi ärajäämisel haiguse, vigastuse või surmajuhtumi korral. Samuti on võimalik juurde valida väga laia lisakaitsega pakett, mis sisaldab pagasi-, õnnetusjuhtumi, vastutus- ja õigusabikindlustust, lennu hilinemise kindlustust ning haigla päevaraha.

Ihi Bupa on kindlustanud ajakirjanikke Afganistanis, Iraagis, alpiniste Antarktikas, langevarjuhüppajaid, heli-skid jms., seega turismireisidel pakutavad ekstreemsemat laadi ettevõtmised (safarid, rafting jms.) pole probleemiks.

Samuti kehtib kindlustuskaitse rasedusele kuni 36 nädalat tingimusel, et tegemist pole mitmikega ja rasestumine pole toimunud tänu viljatusravile. Nimetatud erijuhtudel kehtib kaitse kuni 18 nädalat.